Zwalczanie omacnicy w kukurydzy

Zwalczanie omacnicy w kukurydzy

Kukurydza jest rośliną uprawianą w Polsce na bardzo szeroką skalę już od wielu lat. Paszę z kukurydzy oraz kukurydziane kiszonki spożywa bydło, co oznacza, że dużą część upraw kukurydzy to gatunki przeznaczone do celów pastewnych i przemysłowych. Uprawia się także kukurydzę cukrową przeznaczoną dla ludzi do celów spożywczych. Nieco nowsze, innowacyjne zastosowanie kolb kukurydzy to produkcja biopaliw, choć ma to miejsce rzadziej niż w przypadku przeznaczenia pastewnego i spożywczego.

Walka z omacnicą żerującą w kukurydzy

żerująca omacnica w kukurydzyKukurydza jak każda roślina uprawna jest łakomym kąskiem dla rozmaitych szkodników, które potrafią zniszczyć nawet bardzo duże, wielohektarowe plony. Niewielkie, niepozorne, przypominające niekiedy motyle lub ćmy owady potrafią doszczętnie zniszczyć plony narażając rolników na olbrzymie straty. Wyróżniamy kilka głównych, najczęściej spotykanych insektów potrafiących zniszczyć uprawy kukurydzy. Jednym z nich jest niezwykle groźna i żarłoczna omacnica prosowianka. Żerująca omacnica w kukurydzy to szkodnik niezwykle ekspansywny, który potrafi zniszczyć duży procent upraw. Jeśli omacnica pojawi się na uprawie kukurydzy cukrowej przeznaczonej do celów konsumpcyjnych takiego plonu nie można już sprzedać z przeznaczeniem na cele spożywcze. Omacnica prosowianka żeruje w tkankach łodyg, przez co kukurydza się łamie. Omacnica podgryza także ziarna od zewnątrz, dzięki czemu zniszczenia można zobaczyć gołym okiem. W walce z omacnicą konieczne jest zastosowanie odpowiednio dobranych insektycydów, co stanowi chemiczną formę walki z tym szkodnikiem, która będzie skuteczna jeśli poda się je o odpowiedniej porze i w odpowiednio dobranej dawce. Omacnica jest insektem o niepozornym wyglądzie przypominającym nieco motyla lub ćmę, jednak jej obecności w kukurydzy nie należy bagatelizować, bo skutki mogą być tragiczne dla całego zbioru. Oprócz stosowania chemicznego oprysku warto dopilnować aby usunięte zostały zalegające na ziemi chwasty i resztki roślin znajdujące się między pędami.  Szkodnik, które znajdują w nich schronienie po takim sprzątaniu wyginą.

Walkę z omacnicą prosowianką trzeba zacząć odpowiednio wcześnie, bowiem kiedy uszkodzenia na roślinie widać już gołym okiem, wtedy na ratowanie roślin jest już za późno, ponieważ zniszczenia są wtedy już zbyt duże. Omacnica to insekt niezwykle groźny, żarłoczny i ekspansywny, co sprawia, że zagrożone są już niemal wszystkie uprawy w kraju, a zasięg tego szkodnika nadal rośnie. By uchronić swoje plony przed omacnicą należy być niezwykle czujnym i skrupulatnym w stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin i metod agrotechnicznych.