Zabezpieczenie dachów płaskich

Zabezpieczenie dachów płaskich

 

Dla szerokości geograficznej w jakiej znajduje się Polska zwieńczenie budynku dachem płaskim nie znajduje uzasadnienia. Ilość opadów śniegu i deszczu powinny determinować budowanie dachów spadzistych. Decydowały tu raczej względy finansowe gdyż dach płaski jest znacznie tańszy. 😯 dachu płaskim mówimy wtedy gdy spadek jego połaci nie przekracza 5 stopni. Nazywany jest w nomenklaturze budowlanej stropodachem gdyż pełni jednocześnie funkcję dachu jaki i stropu nad oststnią kondygnacją. Obecnie budowa dachów płaskich znajduje uzasadnienie technologiczne dzięki nowoczesnym membraną EPDM oraz innym materiałom pokryciowym zapewniającym doskonałą i długoletnią szczelność.

Nowoczesne pokrycia dachów płaskich

dachy płaskieWspółcześnie budowane dachy płaskie są odpowiednio zaizolowane termicznie i zabezpieczone przed wilgocią,  zwłaszcza te budowane w domach jednorodzinnych. Dobry stropadach ma budowę wielowarstwową gdzie każda warstwa spełnia przypisaną jej konkretną funkcję. Można tu wyróżnić paraizolację wykonaną najczęściej z papy, warstwę dociepleniową ze styropianu lub wełny mineralnej i innych. Wszystko przykrywa hydroizolacja chroniąca przed wilgocią. Do niedawna stosowano do hydroizolacji dwie warstwy papy wierzchniego krycia i papy podkładowej. Dzięki nowym rozwiązaniom i powstaniu nowoczesnych powłok hydroizolacyjnych wystarczy położenie jednej warstwy membrany. Mimo możliwości skorzystania z nowych technologii ciągle największym wyzwaniem jest prawidłowe wykonanie hydroizolacji. Dachy płaskie mają swoje niewątpliwe zalety. Są z całą pewnością tańsze w budowie. Podczas bardzo silnych wiatrów nie ma zagrożenia połaci dachu jak w przypadku dachów skośnych. Dach płaski nie stanowi ” trzeciej elewacji ” co ułatwia odbiór budynku. Decyzja o budowie stropodachu otwiera możliwości operowania bryłą budynku i daje dowolność architektoniczną. Ważna zaleta dachów płaskich to ich naturalna energooszczędność wynikająca z dużo mniejszej powierzchni i budowy. Kolejnym plusem stropodachów jest możliwość dowolna możliwość zamontowania kolektorów słonecznych i opcja sterowania nimi w podążaniu za Słońcem. Dachy spadziste takiej możliwości nie dają pozwalając na wybór jedynie bardziej nasłonecznionej połaci dachu. Niektórzy inwestorzy mają w zamyśle tzw. dach zielony pokryty roślinnością. Dachy płaskie pozwalają właśnie na takie zagospodarowanie pod warunkiem bardzo dobrego wykonania hydroizolacji z użyciem pokryć przeciw korzennych

Inwestorzy, którzy chcą zbudować dach płaski gdyż widzą w nim potencjał architektoniczny i oszczędności nie zawsze mogą zrealizować swój plan. Wynika to z faktu, że często plan zagospodarowania przestrzennego narzuca z góry wygląd domu na danym terenie i nie akceptuje stropodachów. Inwestor musi być także świadomy tego, że podczas obfitych opadów śniegu raczej będzie niezbędne usuwanie białej, ciężkiej pokrywy. Możliwości jakie dają współczesne technologie budowlane pozwalają na budowanie całkowicie bezpiecznych pod względem hydroizolacyjnym dachów płaskich. Nowoczesne formy architektoniczne odwołują się do prostych brył i zwolenników dachów płaskich wciąż przybywa.