Warroza – choroba pasożytnicza pszczół

Warroza – choroba pasożytnicza pszczół

Inwazja roztoczy z grupy warroza wymaga leczenia raz w roku i jest to dobra praktyka pszczelarska, która musi być udokumentowana. Lek służący do oddymiania może być pozyskiwany przez pszczelarzy za pośrednictwem lekarza weterynarii lub apteki publicznej, ale również sklepów internetowych. Należy go stosować zgodnie z instrukcją leczenia weterynaryjnego lub jeśli produkt leczniczy jest dopuszczony dla pszczół miodnych, dokładnie zgodnie ze specyfikacjami instrukcji użytkowania.

Dlaczego konieczne jest oddymianie pszczół?

warroza a odymianieWarroza to poważna choroba larw, poczwarek i dorosłych pszczół wywoływana przez roztocza Varroa destructor. Obecnie, ze względu na wyrządzone szkody, choroba ta jest jednym z palących problemów pszczelarstwa. Oddymianie w tym przypadku jest bardzo potrzebne. Źródłem zarażenia są zakażone rodziny pszczół,  trutnie i inne owady. W wyniku choroby pszczoły słabną, młode potomstwo rodzi się niezdolne do życia. Dotknięte pszczoły, a czasem matki pszczół, które wyszły z komórek są znacznie lżejsze i mniejsze, odwłok zmniejsza się, czasem brakuje skrzydeł. Ich organizm zawiera mniej białka, tłuszczu i węglowodanów. Liczba brzydkich pszczół w rodzinie jest proporcjonalna do stopnia uszkodzenia. U dotkniętych, na zewnątrz normalnych pszczół, długość życia jest skrócona 2 razy, gruczoły są słabo rozwinięte. Tak właśnie objawia się warroza a odymianie będzie w tym przypadku najskuteczniejszą metodą walki z tą chorobą. Jest to istotne, ponieważ warroza pogarsza wszystkie inne choroby. W wyniku pasożytnictwa roztoczy zmniejsza się naturalna odporność pszczół na infekcje, a ponadto same roztocza są aktywnymi nosicielami patogenów chorób zakaźnych. Wszystkie działania kontrolne mają na celu zminimalizowanie liczebności pasożyta w gnieździe pszczelim. Powszechnie wiadomo, że długotrwałe stosowanie w pasiece tego samego leku do oddymiania pszczół prowadzi do pojawienia się populacji roztoczy warrozy, które są odporne na stosowane akarycydy. 

W związku z powyższym konieczne stosowanie w każdej pasiece schematu rotacji preparatów, który polega na stosowaniu i naprzemiennym stosowaniu w ciągu jednego sezonu preparatów zawierających substancje czynne o różnym mechanizmie selektywnego działania. Ostatecznie wszystko zależy od umiejętności pszczelarza. Stosowanie oddymiania, rośliny lecznicze i preparaty chemiczne można z powodzeniem stosować, eliminując możliwość przedostania się ich pozostałości do miodu. Najważniejsze jest zdrowie pszczół i przyjazne dla środowiska produkty pszczelarskie.