Terapia niezbędnym elementem leczenia zespołu stresu pourazowego

Terapia niezbędnym elementem leczenia zespołu stresu pourazowego

Traumatyczne wydarzenia, jak wypadki komunikacyjne, ataki terrorystyczne oraz inne sytuacje, które zagrażają zdrowiu lub życiu człowieka powodują silny stres. Często przyczyniają się do pojawienia urazu psychicznego, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jednymi z objawów zespołu stresu pourazowego są powracające natrętne myśli dotyczące traumatycznego wydarzenia, koszmary senne, wizje, podczas których osoba cierpiąca wraca na miejsce traumy. Osoby chore nie potrafią funkcjonować w sposób prawidłowy, często uzależniają się od substancji psychoaktywnych, zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi oraz problemami ze snem.

Techniki wykorzystywane w leczeniu zespołu stresu pourazowego

leczenie zespołu stresu pourazowegoKonieczne jest zatem odpowiednie leczenie zespołu stresu pourazowego. Obejmuje zazwyczaj psychoterapię oraz leczenie farmakologiczne. Terapia poznawczo-behawioralna umożliwia trening opanowania lęku, uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zmniejsza to poziom lęku, a także pozbywa się koszmarów sennych i natrętnych myśli. Terapia grupowa, wspólne spotkanie z osobami, które doznały podobnego urazu, często umożliwiają akceptację problemu, a także zawsze poradzenie sobie z nim. Osoby zmagające się z zespołem stresu pourazowego muszą powrócić do pełnej normalności, a leczenie powinno być rozpoczęte jak najszybciej. Zmniejsza to ryzyko pojawienia się uzależnień oraz depresji. Stresowa reakcja na traumatyczne zdarzenia pojawia się na skutek silnych przeżyć emocjonalnych. Jest źródłem silnego lęku. Osoby takie zmagają się z szeregiem objawów psychosomatycznych, które utrudniają funkcjonowanie w sferze społecznej, zawodowej oraz innych ważnych dziedzinach życia. Zaburzenia w zakresie emocjonalności, bezradność, nieufność wobec innych to jedne z objawów tego schorzenia. W leczeniu wykorzystuje się zarówno oddziaływania psychologiczne, jak i farmakologiczne. Terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana jest na przebytym urazie.

Wykorzystuje się także inne metody leczenia, które powinny być indywidualnie dobrane do każdego pacjenta. Konieczna jest współpraca z terapeutą, pomocny okazuje się opis traumatycznego wydarzenia, a także nauka radzenia sobie z przykrymi wspomnieniami. Z kolei leczenie farmakologiczne jest postępowaniem uzupełniającym, łagodzi objawy schorzenia. Jest konieczne w przypadku pojawienia się ostrych zaburzeń lękowych i nasilonej depresji. Stosuje się wówczas leki nasenne i przeciwdepresyjne. Terapia jest długotrwała i wymaga cierpliwości. Im wcześniej rozpoczęte leczenie, tym lepsze efekty można osiągnąć.