Świadectwo charakterystyki energetycznej dla Twojego domu

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla Twojego domu

Certyfikat lub paszport energetyczny to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia. W dużym uproszczeniu, określa on standard energetyczny danego budynku.

Certyfikat charakterystyki energetycznej – jak zdobyć?

świadectwo charakterystyki energetycznej domuObecnie, sporządzenie świadectwa energetycznego jest wymagane tylko przy transakcjach sprzedażowo – handlowych lub przy wynajmie domu lub jego części. W przypadku budownictwa jednorodzinnego będzie ono konieczne, gdy chcemy sprzedać używany dom lub kupujemy go na rynku wtórnym, bądź od dewelopera. Obowiązek przedstawienia świadectwa spoczywa po stronie sprzedającego/wynajmującego, a dokument powinien być dołączony przy sporządzaniu aktu notarialnego aktu notarialnego. Sporządzenie świadectwa nie zawsze jest możliwe, np. przy zakupie domu dopuszczonego warunkowo do użytku od dewelopera, w stanie niewykończonym. Świadectwo charakterystyki energetycznej domu daje osobie czytającej informacje na temat potrzeb w rocznej eksploatacji budynku. Uwzględnia ono zużycie energii na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Prawny obowiązek sporządzania świadectw energetycznych jest wynikiem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wszystko po to, aby obniżyć zużycie energii w budownictwie mieszkalnym w krajach Unii Europejskiej. Świadectwo energetyczne jest sporządzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Podstawą takiego dokumentu są obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło PN – EN 13790. Do takich celów najlepiej wykorzystać oprogramowanie branżowe, które pozwala obliczyć współczynnik przenikania przegród oraz określi sfery cieplne – te dane są potrzebne, aby określić roczne zużycie ciepła przez budynek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, autorem świadectwa energetycznego może być wyłącznie osoba, która uzyskała wpis do rejestru wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Są to osoby, które w pełni mogą wykonywać czynności prawne, nie są skazane wyrokiem prawomocnym oraz mają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej.