Stół kulowy jako element linii produkcyjnej

Stół kulowy jako element linii produkcyjnej

W przypadku kartonów, elementów konstrukcyjnych lub przeróżnych towarów wysyłkowych, które należy przemieścić w magazynie lub na hali produkcyjnej z punktu A do punktu B, istotę szybkiego i płynnego transportu stanowią przemyślane systemy przesyłowe – zwłaszcza takie, które nie wymagają nakładu sił. Stół kulowy jest elementem uzupełniającym do przenośników rolkowych i przenośników taśmowych. Jego zadanie jest proste: zamiast przemieszczać transportowany towar tylko w jednym kierunku, można przesuwać go poziomo po pojedynczo rozmieszczonych kulach w każdym kierunku. Jest to korzystne zwłaszcza wówczas, gdy chodzi nie tylko o pokonanie danego dystansu, lecz również o obróbkę towarów.

Integracja transportu kulowego i stanowiska roboczego

stół kulowyStoły montażowo – transportowe z dodatkowymi wpustami kulowymi służą do swobodnego, wielokierunkowego transportu produktów o płaskim dnie, na przykład kartonów, pojemników i większości podstaw transportowych o płaskim dnie. Urządzenia te mogą pracować jako pojedyncze stanowiska technologiczne, lub są umieszczane w systemach pomiędzy przenośnikami wałkowymi, albo taśmowymi w punktach linii, gdzie transportowane elementy wymagają zmiany kierunku, rozdziału, obrotu, czy swobodnego odbioru. Są nienapędzanymi urządzeniami transportu wewnętrznego umożliwiającymi ręczne, dowolne obracanie ładunku przy użyciu niewielkiej siły. Ponadto stół kulowy można stosować jako skrzyżowanie w systemach przenośników grawitacyjnych i napędzanych ręcznie. Przy zastosowaniu jako stół roboczy możliwe jest łatwe obracanie i przesuwanie ładunków lub nośników w celu osiągnięcia różnych pozycji obróbki. Stoły kulowe mogą też tworzyć swego rodzaju bufor doprowadzający, lub odprowadzający z maszyny lub systemu. Znajdują szerokie zastosowanie jako wyposażenie, zarówno stanowisk montażowych, kontroli jakości, czy kompletacji. Stoły kulowe stanowią alternatywę dla ślizgów i blatów ślizgowych, gdzie ze względu na właściwości podstaw transportowych i właściwości fizyczne samego towaru, należy ograniczyć tarcie w trakcie manipulacji.

Podsumowując, stoły kulowe są urządzeniami należącymi do grupy systemów transportowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w transporcie wewnętrznym i umożliwiają one w pełni swobodne oraz wielokierunkowe transportowanie różnego rodzaju ładunków. Bardzo często znaleźć je można w punktach linii technologicznych, w których przewożone ładunki wymagają zmiany kierunku, obrotu, czy tez odbioru. Wykorzystuje się je również w formie samoistnych stanowisk montażowych.