Solidna zapora drogowa

Solidna zapora drogowa

Remonty odcinków dróg i autostrad wymagały zamknięcia jednego lub kilku pasów, i powodowały ogromne utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i dla ekip remontowych. Wielu z kierowców nie respektowało bowiem ograniczeń, narzuconych przez wykonywane prace, i często próbowało przejechać przez strefy zamknięte, zwłaszcza jeśli nie były one zbyt dobrze oznakowane. Mimo naszych usilnych starań, i odgradzania terenu słupkami drogowymi, bardzo często mieliśmy do czynienia z podobnymi sytuacjami.

Stabilna zapora drogowa

zapory drogowe na stojakachSłupki były bowiem bardzo łatwe do przewrócenia lub przesunięcia, więc do czasu instalacji faktycznego ogrodzenia budowlanego, musieliśmy improwizować i dość często zmagać się z nieostrożnymi kierowcami. Od jakiegoś czasu jednak, wśród załogi zaczął krążyć pomysł zastosowania zapór drogowych do wyznaczenia strefy prac, a tym samym uniemożliwienia przejazdu. Większość zapór była jednak bardzo lekka i dość niestabilna, wielokrotnie przewracając się pod mocniejszym naporem czy w trakcie silnego wiatru. Do naszych celów idealne wydały nam się więc zapory drogowe na stojakach, z betonowymi podstawami służącymi do obciążania całej zapory i uniemożliwienia jej przewrócenia. Rozstawienie ich zajmowało ledwie kilka minut, nawet na bardzo dużym odcinku zamkniętym. Zapory te były bez wyjątku wysokie, a z racji iż większość wyposażona była również w odblaskowe taśmy ostrzegawcze, były dobrze widoczne z dużej odległości. Ciężar stojaka uniemożliwiał ich przypadkowe przewrócenie, jak również uniemożliwiał pokonanie zapory bez możliwości utraty kontroli nad pojazdem. Była to więc dość skuteczna metoda na wyznaczenie zamkniętej strefy w której przeprowadzane były prace budowlane, i nawet po zamontowaniu ogrodzenia w dalszym ciągu mogły być one stosowane do wyznaczania granicy ruchu.

Mimo ciężaru, zapory mogły być stosunkowo łatwo przenoszone, co przydawało się zwłaszcza podczas jakichkolwiek prac tymczasowych na drogach, i umożliwiało bezpieczniejsze wykonywanie zadań poza terenem wyłączonym z ruchu drogowego na czas przeprowadzania remontu. Oczywistym minusem takich zapór była dość duża waga, głównie z racji ciężkiej podstawy, więc wymagały one transportu w samochodzie o dużej ładowności, jeśli zastosowana miała być ich duża ilość. Była to jednak ich jedyna wada, gdyż swoje zadanie spełniały doskonale. Na dodatek, nie były one drogie, więc zaopatrzenie się w ich dużą ilość nie generowało znacznych kosztów i nie obciążało często dość niewielkiego budżetu na wyposażenie.