Rola rozdzielnic i automatyki przemysłowej w bezpieczeństwie produkcji

Rola rozdzielnic i automatyki przemysłowej w bezpieczeństwie produkcji

 

Automatyka przemysłowa to obecnie bardzo rozbudowana dziedzina, która zajmuje się sterowaniem maszyn. Zazwyczaj największe zastosowanie ma na ciągach produkcyjnych, gdzie jest wykorzystywana do zarządzania procesami produkcyjnymi. Rozdzielnice to centralny punkt całego systemu automatyki, gdzie zlokalizowane są najważniejsze i centralne układy sterownicze. Taka rozdzielnica musi być bardzo dobrze przemyślana, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji.

Zastosowanie rozdzielnic w bezpieczeństwie produkcji

rozdzielnice i automatykaProdukcje przemysłowe, mają różny charakter, z reguły proces produkcji i przetwarzania odbywa się automatycznie i bierze w nim udział wiele zespołów maszyn. Takie nagromadzenie różnego rodzaju mechanizmów może być niekiedy bardzo niebezpieczne, szczególnie dla osób postronnych, które znajdą się nie tam, gdzie trzeba i zrobią coś nieprzewidywalnego. Wypadki, którym ulegają pracownicy mają bardzo różny przebieg, zazwyczaj jakaś maszyna kogoś zgniata lub odcina mu jakąś część ciała. Bez odpowiedniego zabezpieczenia, nie da się tego uniknąć. Na szczęście wszystkie rozdzielnice i automatyka przemysłowa jest z reguły przystosowana do wielu sytuacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających w pobliży produkcji. Trzeba je tylko odpowiednio zaimplementować. Rolę elementów bezpieczeństwa w rozdzielnicach pełnią przekaźniki bezpieczeństwa, które zbierają sygnały z czujników, linek bezpieczeństwa i przekaźników krańcowych, o sytuacji, jaka panuje na produkcji. Jeśli któryś obwód zostanie zamknięty, na przykład poprzez pociągnięcie linki bezpieczeństwa, wówczas następuje wyłączenie zasilania dla układu, który znajduje się w najbliższym sąsiedztwie. Odbywa się to w sposób elektryczny przez przekaźnik. Dlaczego nie przez jednostkę sterującą lub komputer? Dlatego, że powierzenie bezpieczeństwa komputerowi jest bardzo niebezpieczne. Komputery przetwarzają wiele informacji na raz, a do tego potrafią się zawieszać, a co za tym idzie mogą w porę nie zareagować na sygnał odnośnie niebezpieczeństwa.

Normy i wytyczne, które są przypisane systemom automatyki przemysłowej jasno określają, co i w jaki sposób ma być wykonane w dziedzinie bezpieczeństwa. We wszystkich jest jasno powiedziane, że obwody bezpieczeństwa powinny stanowić osobną linię zasilającą, często także monitorowaną podwójnie, na wypadek, gdyby jeden czujnik nie zadziałał. To bardzo złożony temat, ale producenci automatyki już dawno przewidzieli, że jest on bardzo ważny, gdyż chroni życie człowieka.