Rodzaje urządzeń wytrzymałościowych

Rodzaje urządzeń wytrzymałościowych

 

Elektronika pomiarowa to dziedzina, w którą warto się zagłębić. Może okazać się przyadatna na przykład od badania wytrzymałości poszczególnych materiałów: metalu, miedzi, stali, oraz wielu innych. Mówiąc o wytrzymałości ma się na myśli konkretne wartości. Wśród tych najbardziej istotnych znajduje się wytrzymałość, gęstość oraz naprężenia. Do kontroli tego ostatniego parametru służą specjalnie zaprojektowane i wynalezione urządzenia. Muszą być one bardzo dokładne, ponieważ tylko wówczas pomiar jest wysoce wiarygodny. Jakiekolwiek zawahania mogą skutkować nieprawidłowym użytkowaniem danego materiału. Wytrzymałość jest wówczas mniejsza i może się to nie najlepiej skończyć. Konstrukcja może wówczas nie wytrzymać obciążenia i wyrządzić duże szkody.

Pomiar obciążeń materiałów

ekstensometr długodrogowyObciążenie materiału jest istotne z każdego punktu widzenia, dlatego tak bardzo istotne jest wyposażenie w odpowiedni sprzęt do jego pomiaru. Takim bez wątpienia jest ekstensometr długodrogowy. Powinien być on przede wszystkim trwały i wytrzymały. Jeszcze lepiej, gdy dodatkowo posiada możliwość szybkiego i względnie łatwego mocowania próbki poddawanej sprawdzeniu. Dzięki temu można oszczędzić dużo czasu na pomiarze. Przy zakupie urządzenia bezwzględnie koniecznym jest także zwrócenie uwagi na fakt, czy ekstensometr jest zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami Unii Europejskiej. Tylko one bowiem zapewniają bezpieczeństwo pomiarów oraz osób, które dokonują badania konkretnej próbki materiału. Samo urządzenie jest kompatybilne z każdym rodzajem metalu. Błędnym jest natomiast przekonanie o tym, że wystarczy samo urządzenie, by dokonać pomiaru. Dodatkowo niezbędny jest właściwa aparatura elektroniczna, która umożliwia dalsze przetwarzanie uzyskanych podczas badania danych.

Generalnie, poza koniecznością posiadania dodatkowej aparatury, samo urządzenie nie posiada większych wad ani ograniczeń, które utrudniałyby właściwe użytkowanie. Pomiar może być dokonany na próbkach o przekroju okrągłym lub prostokątnym. Samo umiejscowienie próbki w odpowiednim miejscu nie jest trudne. Nowe modele posiadają specjalne uchwyty oparte na sprężynach. Dzięki nim możliwe jest umieszczenie próbki w odpowiednim miejscu i pod właściwym kątem. Na rynku pojawiają się również ekstensometry, które umożliwiają wykonywanie pracy nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by były wykorzystywane nawet w bardzo trudnych warunkach. Cały proces produkcji może być tym samym cały czas skutecznie usprawniany.