Obsługa klientów w ZUS w mieście Lublin

Obsługa klientów w ZUS w mieście Lublin

W codziennym życiu bardzo często musimy korzystać z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Usługi jakie świadczy ta instytucja są nam niezbędne nie tylko w przypadku naszej choroby, emerytury, renty lecz także gdy potrzebne są nam inne świadczenia dla naszych najbliższych. Również w oddziale ZUS w Lublinie otrzymamy wszystkie możliwe formy pomocy jakie nam przysługują.

Obsługiwanie petentów w ZUS w Lublinie

obsługa zus lublinDla odwiedzających budynek oddziału ZUS w Lublinie przygotowane są dwa budynku mieszczące się przy ulicy Tomasza Zana 36 – jeden, a drugi przy ulicy Tomasza Zana 38 A. Obsługa ZUS Lublin odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach w poniedziałki od 8.00 do 18.00 a w pozostałe dni czyli od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00. W razie pytań petentów udostępniony jest odpowiedni numer telefonu: (22) 560 16 00. Oddział ten ma rozszerzony zasięg terytorialny i oprócz mieszkańców Lublina obsługuje także wszystkich klientów w miasta Świdnik. Świadczenia, które obejmuje swoim działaniem oddział to między innymi emerytury i renty: z niezdolności do pracy, rodzinne oraz socjalne. Można również starać się o otrzymanie emerytury bądź renty dla osób stale mieszkających za granicą. Dla swoich klientów ZUS Lublin daje możliwość składania wniosków o otrzymanie świadczeń przedemerytalnych czy wypadkowych. Można starać się tutaj także o różne dodatki: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, dla kombatantów, dla weteranów. Z innych świadczeń wymienia się w oddziale ZUS Lublin świadczenia pieniężne: dla byłych żołnierzy, którzy są przymusowo zatrudniani czy dla osób, które są deportowane. Obsługa osób, które chcą otrzymać ekwiwalenty pieniężne (na przykład z tytułu prawa do bezpłatnego węgla czy dla byłych pracowników kolejowych) jest również możliwa w budynkach ZUS Lublin. Dla osób posiadających dzieci i starających się o przyznanie świadczenia z tytułu programu 500+ przygotowano możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Należy zalogować się poprzez stworzenie swojego profilu, wypełnić wniosek i wysłać go online.

Oddział ZUS Lublin dostosowuje się do możliwości ruchowych swoich klientów i dla ich ułatwienia istnieje możliwość dostania się do budynku również przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Od strony wejścia do oddziału przy ulicy Tomasza Zana 36 została zainstalowana specjalna pochylnia umożliwiająca wjazd. Pomyślano także o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynków ZUS Lublin zostało wydzielonych siedem takich miejsc.