Nowoczesna automatyzacja parkingów

Nowoczesna automatyzacja parkingów

 

Dla większości użytkowników, automatyczne systemy parkingowe składały się wyłącznie z prostego systemu zajętości miejsc, obecnego nawet na najmniejszych obiektach oddanych do użytku publicznego. Podczas gdy takie systemy były niewątpliwie przydatne, stanowiły one często tylko jeden z elementów składowych systemu, zazwyczaj rozbudowywanego bardziej ekstensywnie niż zdawało się większości użytkowników. Udogodnienia automatyzacji pomagały bowiem nie tylko samym gościom, ale również i załodze obiektu obsługującej parking.

Nowoczesne zautomatyzowane parkingi obiektowe

Parking automatycznyNajbardziej podstawowym elementem automatyzacji były najbardziej widoczne systemy zajętości miejsc, składające się z płyt naciskowych, umieszczanych pod wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Były one łączone z komputerami centralnego sterowania, za pomocą których wyświetlano informacje o ilości dostępnych miejsc i położeniu na terenie parkingu na monitorach, umieszczonych w widocznych miejscach przy wjeździe na teren parkingu oraz przy początkach sekcji. Każdy nowoczesny parking automatyczny posiadał również systemy oświetlenia, wskazujące numer oraz sekcję danego miejsca, zmieniające kolor w zależności od dostępności danego miejsca. Owe oświetlenie mogło służyć również do rezerwacji danego miejsca, a w przypadku nieupoważnionego zajęcia takowego, zarówno zajmujący je kierowca jak i obsługa parkingu byli powiadamiani sygnałem ostrzegawczym. Wiele parkingów posiadało bardzo dużą powierzchnię oraz wiele poziomów, dlatego też oświetlenie zawierało również znaki sygnalizacyjne, kierujące kierowców zarówno do innej sekcji parkingu jak i do jego wyjazdu. W skład automatyzacji parkingów wchodziły również urządzenia i systemy ograniczania prędkości na płycie parkingu. Były one podobne do systemu zajętości miejsc, składając się również z płyt naciskowych, choć te posiadały mniejszą powierzchnię, rejestrując szybkość pojazdu po porównaniu szybkości włączania się poszczególnych płyt.

W przypadku wykrycia pojazdu poruszającego się z niedozwoloną prędkością, system mógł samoczynnie podnieść ograniczniki prędkości oraz progi drogowe, zwykle pozostające na wysokości jezdni, które bardzo skutecznie ograniczały możliwość jazdy z dużymi prędkościami. Niektóre parkingi stosowały również podobne ograniczenia do zabezpieczenia miejsc przeznaczonych dla pracowników czy zarezerwowanych, uniemożliwiając ich zajęcie przez osoby nieupoważnione. Całość systemu parkingowego mogła być kontrolowana z poziomu jednego komputera, posiadający system centralnego sterowania.