Niebezpieczny eternit na budynkach

Niebezpieczny eternit na budynkach

 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu budownictwo rządziło się nieco innymi prawami. Normy powstałe w tamtym okresie były budowane w oparciu o dostępne w tamtym okresie badania naukowe, które ze względu na jakość ówczesnego sprzętu nie potrafiły w odpowiedni sposób analizować wszystkich tematów. Na szczęście rozwój technologii pozwolił zaktualizować przepisy prawa budowlanego i zapewnić lepszej jakości budownictwo dla współczesnych pokoleń.

Demontowanie eternitu z budynku

demontaż eternitu z budynkówNiestety skutki kilku niedopatrzeń z tamtego okresu pozostały do dziś. Najbardziej dotkliwym z nich jest budowa dachów z eternitu, który jak się po wielu latach okazało okazał się niezwykle szkodliwy dla zdrowia. Materiał z jakiego zbudowany jest eternit bardzo mocno sadza się na płucach i powoduje raka płuc. Zostało to stwierdzone na podstawie badań naukowych po wielu latach. Niestety był to na tyle popularny materiał na pokrycia dachowe, że obecnie w Polsce istnieją miliony budynków, które mają dachy wykonane w tej technologii. Wprowadzono w związku z tym przepisy i wieloletni program naprawczy, który zakłada, że do roku 2032 eternit powinien zniknąć z krajobrazu naszego kraju. Tyle teorii, ale w praktyce nie jest to wcale takie łatwe. Usunięcie eternitu do duże koszty dla rodzin, których w wielu przypadkach po prostu nie stać na wykonanie tego obowiązku. Nie chodzi tutaj już nawet o samo usunięcie eternitu z dachu, gdyż na ten cel samorządy posiadają odpowiednie środki i dofinansowania, ale problemem jest położenie w to miejsce nowego dachu w nowoczesnej technologii, które generuje już naprawdę spore koszty. Wiele domów nie jest nawet wartych tyle pieniędzy, aby opłacalne było wykonanie takiego dachu, gdyż często jest on wielokrotnie większy niż cena całego budynku. Stąd właśnie demontaż eternitu z budynków jest przez wiele osób odkładany w czasie. Niestety nic nie można odkładać w nieskończoność i myślę, że pod koniec okresu wiele osób zabierze się masowo za demontaż, jednak zbytnie nasycenie rynku może powodować, że nie będzie miał kto tego zrobić, natomiast koszt tego przedsięwzięcia wzrośnie proporcjonalnie do liczby chętnych.

Najlepiej jest zabrać się za to już zawczasu, kiedy mamy jeszcze sporo czasu i odkładać pieniądze. Przy tym trzeba się posiłkować gminnymi programami usuwania eternitu, które w wielu przypadkach bardzo zmniejszą koszty tego przedsięwzięcia. Zazwyczaj pomoc polega albo na dofinansowaniu, albo na przysłaniu ekipy, która wygrała w gminie przetarg na demontowanie tego typu materiałów i jego późniejszą utylizację.