Kurier polsko angielski

Kurier polsko angielski

Do 31 października 2019 roku możemy wysyłać przesyłki kurierskie pomiędzy krajami, członkami Wielkiej Brytanii, a Polską, na obecnie obowiązujących zasadach: bez konieczności odprawiania przesyłek niedokumentowych w Urzędzie Celnym, bez konieczności płacenia cła, na obecnych zasadach obowiązujących w transporcie materiałów niebezpiecznych. Póki co, handlujemy z Wielką Brytanią tak, jak gdyby dalej była ona członkiem Unii Europejskiej. Skądinąd, w sensie ścisłym, wciąż takim członkiem jest.

Przesyłki z Anglii na obecnych zasadach

przesyłki kurierskie polska angliaNa obecną chwilę, cały proces transportu przesyłek kurierskich odbywa się na zasadach, dostępnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej: z pominięciem odprawy celnej, w sposób bezcłowy oraz uwzględniając wewnątrz europejskie regulacje dotyczące obsługi materiałów niebezpiecznych. Odprawa celna zazwyczaj zwalnia proces transportowy. Przesyłki muszą zostać odprawione w eksporcie, czyli w miejscu opuszczenia kraju przez towar, a także muszą być odprawione w kraju docelowym. Za każdym razem sprawdzana jest dokumentacja celna i jej poprawność. W razie jakichś nieścisłości bądź potrzeby doprecyzowania, odpowiedni Urząd Celny może zażądać dodatkowych dokumentów. Bez dostarczenia wymaganych dokumentów towar może zostać zatrzymany do momentu uzupełnienia dokumentacji i odprawienia przesyłki. Do 31 października wysyłka towaru odbywa się na starych zasadach, uwzględniających Wielką Brytanię jako członka Unii Europejskiej. Nie ma póki co, żadnych danych, które skłoniłyby nas do studiowania innego modelu obsługi celnej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jeżeli posiadamy pomysł na eksport lub import jakiegoś towaru z Wielkiej Brytanii to jest to najlepszy moment na przesyłki kurierskie Polska Anglia to dwa kraje, które łączy specyficzna więź gospodarcza, wynikająca między innymi z dużej liczby obywateli polskich przebywających obecnie na terytorium Anglii oraz historia wspólnych przedsięwzięć i uczestnictwa w konfliktach zbrojnych po tej samej stronie barykady. Warto teraz skorzystać z przesyłek kurierskich, ponieważ wciąż niewiadomą jest spraw ostatecznego kształtu brexitu.

Nie mam żadnych wątpliwości, że gospodarki Polski i Wielkiej Brytanii będą ze sobą mocno współpracowały już po zakończeniu wspólnego epizodu w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. Jednak, obecnie obowiązujący status prawny pomiędzy Polską i Anglią jest nam znany i warto skorzystać z eksportu lub importu towaru jeszcze na znanych i sprawdzonych metodach, na których nasze gospodarki opierały swoje działania przez ostatnie 15 lat.