Krótki łącznik kompensujący

Krótki łącznik kompensujący

W ogromnej liczbie przedsiębiorstw, fabryk, zakładów, biur oraz domów buduje się rurociągi. Mniejsze lub większe. Zawsze jednak są one podstawą funkcjonowania danej jednostki. Odbywa się nimi transport niezbędnych do produkcji mediów, zaopatrywanie w ciepłe i zimne powietrze, czy odprowadzanie spalin i zaopatrywanie w wodę. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rurociągów jako złącza jego elementów stosuje się króćce elastyczne.

Wytrzymałość połączeń rurociągu

Króćce elastycznePrawidłowa praca linii przesyłowych uzależniona jest od dobrych połączeń wszystkich elementów rurociągu. Tą funkcję spełniają doskonale króćce elastycznie zwane inaczej łącznikami elastycznym. Zapobiegają one przenoszeniu drgań z urządzenia roboczego na rurociąg. Jest to korzyść bardzo wymierna ponieważ bez zatrzymania drgań rurociąg uległ by rozczłonkowaniu i awarii. Tłumienie drgań przez króćce elastyczne jest możliwe dzięki ich budowie. Zbudowane są jako taśmy AMT wykonane z elementów elastycznych wykonanych z elastomerów, silikatów, neopremu oraz PCV. Elastyczne membrany połączone są w sposób bardzo mocny z blachami o odpowiednich właściwościach. Mogą to być blachy ocynkowane, kwasoodporne i inne w zależności od przesyłanego materiału. Króćce elastyczne najszerzej stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i występują w postaci okrągłej lub prostokątnej. Ich odporność na temperaturę mieści się w granicach -40-+80 st.C. Do przenoszenia gorących gazów i spalin służą inne bardzo wytrzymałe łączniki elastyczne. Bardzo dużą zaletą króćców jest możliwość wykonywania ich pod zamówienie w celu dopasowania do konkretnych przekrojów. Bardzo często stosuje się króćce z PVC. Widzimy je w domach na instalacji wentylacyjnej i wodnej. Łączniki elastyczne pracują zwykle na rurociągach niskociśnieniowych toteż mogą być łączone na nypel. Przesyłając media proszkowe i granulaty stosuje się zespalanie kołnierzowe. Króćce elastyczne mogą być wzmacniane deflektorami w przypadku przesyłu mediów abrazyjnych. Deflektory wykonywane są z odpowiednich blach.

Właściwości fizyko-chemiczne dotychczas stosowanych materiałów do budowy łączników elastycznych są ciągle podnoszone, co bezpośrednio zostanie przeniesione na trwałość króćców. Połączenia składowych rurociągu nie jest możliwe na sztywno na długi okres czasu i aby zapewnić naturalną możliwość wzajemnego przemieszczania się rur i kanałów stosowane są króćce elastyczne. Podobnie jak kompensatory tkaninowe i króćce elastyczne są niezbędna częścią rurociągów zapewniających długotrwałą i bezawaryjną pracę.