Konieczność stosowania szalunków do wykopów

Konieczność stosowania szalunków do wykopów

Roboty budowlane polegające na pracach ziemnych, takich jak wykopy budowlane wymagają od nas tego żeby były one zabezpieczone. Nic dziwnego gdyż wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak zabójcza potrafi być ziemia. Obsypanie się wykopu, zwłaszcza takiego, który jest wyższy od osoby się w niej znajdującej może przyczynić się nie tylko do jej zgniecenia, ale także do pozbawienia jej możliwości oddychania. Było wiele przypadków, gdy osoby w wykopie po prostu udusiły się w wyniku obsypania ziemi.

Zróżnicowane ceny szalunków do wykopów

szalunki do wykopów cenaPrzepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz budowlane jasno określają, że wykopy budowlane powinny być odpowiednio formowane, aby uniknąć ich obsypania, a także jeśli nie ma takiej możliwości, na przykład ze względu na brak miejsca powinny być zabezpieczone specjalnymi szalunkami. Szalunki do wykopów są zbudowane z prostokątnych, solidnych, metalowych płyt układanych na ścianach wykopu i rozpórek stalowych, często regulowanych hydraulicznie, które służą do tego, aby wykop się nie zsunął. Takie szalunki często są na wyposażeniu firm, które profesjonalnie zajmują się wykopami. Jeśli nie jesteśmy jedną z nich, a mamy zamiar zabrać się za wykop, to możemy zawsze szalunki wynająć. Jeśli chodzi o koszty, to biorąc pod uwagę szalunki do wykopów cena może być bardzo zróżnicowana. Wynika ona z rozmiarów i wytrzymałości szalunków jakie potrzebujemy do zabezpieczenia wykopu. Im głębszy wykop i znajdujący się w strefie osuwiskowej, tym potrzebna jest lepsza technologia, a co za tym idzie wyższe koszty wynajmu szalunków. Za sprawność techniczną szalunku odpowiada firma zajmująca się wynajmem tych elementów. Przeprowadzają oni kontrolę i ewentualne naprawy wszystkich swoich produktów. Szczególnej uwadze powinny podlegać zwłaszcza siłowniki hydrauliczne służące do rozszerzania płyt szalunkowych. Wszelkie wycieki powinny być na bieżąco naprawiane, gdyż mogą one być symptomem poważniejszej awarii, która lepiej żeby nie przydarzyła się podczas wykorzystania szalunku w wykopie. Jeśli siłownik hydrauliczny puści, to nic nie zabezpiecza w takim momencie pracowników, którzy mogą być nawet zgnieceni przez płyty szalunkowe.

Szalunki wielokrotnie ratowały życie pracownikom budowlanym, gdyż osuwanie ziemi jest bardzo częste, zwłaszcza, że wielokrotnie prace budowlane prowadzone są w terenie ,gdzie występują grunty o wątpliwej wytrzymałości i nie ma tam nawet możliwości pracy bez wykorzystania szalunków. Tym bardziej, że nie jest to także możliwe ze względu na przepisy prawa budowlanego zakazujące takich praktyk na terenie budowy.