Jakie są zastosowania akcesoriów hydrauliki siłowej?

Jakie są zastosowania akcesoriów hydrauliki siłowej?

Wiele osób słyszało termin hydraulika w odniesieniu do swoich samochodów lub innego rodzaju pojazdu lub maszyny, ale większość ludzi ma bardzo małe pojęcie o tym, jak faktycznie działa hydraulika. Mogą mieć niejasną koncepcję wykorzystywania wody do czegoś, ale o to chodzi. Hydraulika jest w rzeczywistości bardzo interesująca, ponieważ wykorzystują wodę do robienia tego, co robią. Co to jest hydraulika?

Gdzie można zetknąć się z akcesoriami hydrauliki siłowej?

akcesoria hydrauliki siłowejHydraulika może być terminem używanym do badania cieczy i ich działania, ale większość ludzi myśli o jej zastosowaniu w inżynierii, gdy słyszy ten termin. Układy hydrauliczne działają przy użyciu płynu pod ciśnieniem do napędzania silnika. Te akcesoria hydrauliki siłowej wywierają nacisk na niewielką ilość płynu w celu wytworzenia dużej ilości mocy. Oto podstawowa koncepcja układu hydraulicznego: woda w zamkniętym układzie wywiera na nią ciśnienie z jednej strony. Układami tymi zajmuje się hydraulika siłowa. Ciśnienie to zmusza go do tłoka po drugiej stronie pojemnika. To przenosi energię do tłoka, zmuszając go do podniesienia czegoś. Ponieważ ciśnienie na wodzie nie pozwoli jej przepłynąć do tyłu, tłok nigdy nie będzie mógł poruszać się w przeciwnym kierunku, chyba że ciśnienie zostanie zwolnione. Oznacza to, że wszystko, co tłok podnosi, jest bezpieczne, dopóki operator systemu nie pozwoli na jego zwolnienie. Na przykład, jeśli tłoki podniosą zęby wózka widłowego, pozostaną podniesione do momentu zwolnienia ciśnienia hydraulicznego. Pod koniec XVII wieku brytyjski mechanik i inżynier Joseph Bramah rozpoczął pracę nad praktycznymi zastosowaniami prawa Pascala, zasady opracowanej przez francuskiego matematyka Blaise’a Pascala. Prawo to stanowi, że jeśli ciśnienie zostanie przyłożone do płynu, który jest zamknięty w małej przestrzeni, ciśnienie to będzie przekazywane przez płyn w każdym kierunku bez zmniejszania się. Kiedy uderzy w krawędzie ograniczonej przestrzeni, nacisk będzie działał na tę przestrzeń pod kątem prostym. Zasadniczo siła działająca na niewielki obszar może generować proporcjonalnie większą siłę na większym obszarze.

Przykład: ciśnienie 100 kilogramów, zastosowane do przestrzeni 10 centymetrów kwadratowych, wytworzy ciśnienie 10 kilogramów na centymetr kwadratowy. Ponieważ kwadrat 10 na 10 faktycznie ma w sobie 100 centymetrów kwadratowych, prasa może obsłużyć do 1000 kilogramów ogółem. Dla większości ludzi może to nie mieć sensu, ale dla Bramah miał potencjał jako nowy rodzaj prasy. W 1795 r. Jego badania się opłaciły i opatentował pierwszą prasę hydrauliczną. Prasa Bramah, jak dziś znana, odniosła duży sukces.