Jakie jest działanie wariorafu?

Jakie jest działanie wariorafu?

Wielu z nas wykrywacz kłamstw kojarzy jedynie z filmów kryminalnych, gdzie z niewielkiego urządzenia drukowały się metry papieru, na którym były notowane wszelkie drgania. Obecny sprzęt jest znacznie bardziej nowocześniejszy i szybciej można go obsługiwać. Osoba badana jest podłączona kilkoma czujnikami do urządzenie, które działa w sposób cyfrowy i błyskawicznie podaje miarodajne wyniki.

Gdzie prowadzone są badania wariograficzne?

informacje na czym polega badanie wariografemWiększość z nas nie ma potrzeby poddawania się takiemu badaniu, bo nikogo nie potrzebujemy sprawdzać. Trzeba zaznaczyć, że każdy uczestnik badania musi wyrazić zgodę na jego przeprowadzenie i zostać dokładnie poinstruowany o jego przebiegu. Niektóre źródła podają, że jest to metoda mało skuteczna, ale są też takie, które dowodzą, że jej skuteczność sięga nawet dziewięćdziesięciu pięciu procent. Informacje na czym polega badanie wariografem znajdziemy na stronie Instytutu Badań Wariograficznych lub na tematycznych portalach internetowych. Przede wszystkim, badaniu wariograficznemu może się poddać każdy z nas. Jest ono płatne i kosztuje od tysiąca do tysiąca dwustu złotych. Może być przeprowadzone w Instytucie Badań Wariograficznych lub w jednym z jego dwudziestu siedmiu oddziałów zlokalizowanych w całej Polsce. Przeważnie jego celem jest ustalenie stanu faktycznego z przeszłości, ustalenie czy dana osoba brała udział w jakimś zdarzeniu czy też udowodnienie czyjejś niewinności bądź winy. Jego skuteczność jest w dużej mierze uzależniona od poprawności przeprowadzenia, dlatego tak ważne jest, aby robili to jedynie certyfikowani testerzy. Badanie prowadzone jest w specjalnych salach w obecności testera. Instytut Badań Wariograficznych gwarantuje pełną dyskrecję dla zleceniodawców i osób poddawanych badaniu. Na wyniki analizy rejestru z wariografu czeka się maksymalnie kilka godzin, więc tego samego dnia się je otrzymuje. Często wykonuje się je w celu oczyszczenia z nieprawdziwych zarzutów, przywrócenia dobrego imienia czy do celów procesowych.

Dużą rolę w badaniu wariograficznym odgrywa właściwa interpretacja wyników wariografu i zadawanych pytań, ponieważ zawsze trzeba wziąć pod uwagę margines błędu. Wariograf rejestruje reakcje fizjologiczne takie jak nadmierne pocenia się skóry, przyśpieszone bicie serca i oddechu czy nerwowość.  Ta metoda jest bardzo często stosowana w Komendach Wojewódzkich Policji czy przez sądy. Badania mogą też zlecać swoim pracownikom pracodawcy, w celu potwierdzenia lojalności. Jak widać jest ono powszechnie stosowane.