Jak przygotować budynek do wybuchu pożaru?

Jak przygotować budynek do wybuchu pożaru?

Dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest obowiązkiem każdego właściciela, czy tez zarządcy budynku. W przypadku budynków użyteczności publicznej to, jak dany obiekt został przygotowany do wybuchu ewentualnego pożaru, jest sprawdzane bardzo rzetelnie. Elementem przygotowań jest zorganizowanie pomieszczenia, w którym będą mogły być podłączone przyrządy gaśnicze.

Jak powinna wyglądać pompownia ppoż?

pompownie pożaroweWłaściciele, jak również zarządcy różnych budynków, a zwłaszcza budynków użyteczności p8blicznej, są zobligowani do przygotowania swojego obiektu do wybuchu ewentualnego pożaru. W tym celu między innymi trzeba zadbać o drożność wyjść ewakuacyjnych, jak również o dużą liczbę gaśnic, zlokalizowanych w każdym miejscu budynku. W przypadku dużych obiektów, takich jak galerie handlowe, sporym problemem jest jednak spora odległość od hydrantów. Dlatego też każdy tego typu obiekt powinien być wyposażony w oddzielne pomieszczenie, w którym mógłby być podłączony sprzęt gaśniczy. Pomieszczenia te, znane jako pompownie pożarowe, powinny spełniać pewne określone wymogi, aby były uznawane przez organy kontrolujące jako spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwo. Przede wszystkim, w zależności od wielkości danej pompowni powinna wzrastać liczba hydrantów w niej. Dodatków, minimalna ilość hydrantów to dwa, w tym jeden zapasowy, gdyż obowiązkiem zarządy budynku jest zapobieganie ewentualnym awariom głównego ujścia wody. Bardzo ważne jest również, aby pomieszczenie przeznaczone na pompownie znajdowało się w takim punkcie obiektu, aby z każdego pomieszczenia była do niej mniej więcej taka sama odległości. Pompownia powinna być również w odpowiednim stopniu ogniotrwała, co najmniej przez godzinę, aby umożliwiała swobodne wejście do niej ekipom ratunkowym oraz podłączenie sprzętu do gaszenia pożaru. Jedynie przy spełnieniu tych wszystkich warunków można mieć gwarancje, że budynek zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczony w przypadku wybuchu pożaru, a także że nie będziemy narażani zapłata wysokich kar, z tyłu niezachowania odpowiedniego bezpieczeństwa ppoż. W większości sytuacji pompownie poz, o ile zostaną odpowiednio zorganizowane, znacznie zwiększają bezpieczeństwo w danym obiekcie i znacznie ułatwiają prace ekipom ratunkowym w przypadku wybuchu pożaru.

Zachowanie bezpieczeństwa ppoż jest obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku o różnych przeznaczeniach. Warto więc pamiętać o wyposażeniu budynku w odpowiednią ilość gaśnic i wyjść ewakuacyjnych. Warto także zapewnić możliwość podłączenia sprzętu gaśniczego, oczywiście pamiętając, że głównym medium gaśniczym jest nadal woda.