Jak działa siłomierz?

Jak działa siłomierz?

 

Istnieje wiele rodzajów pomiarowych, a ich ilość wciąż się zwiększa. Jednym z nich jest słynny dynamometr. Wielu z nas ta fachowa nazwa niewiele mówi. Potocznie urządzenie to nazywane jest bowiem siłomierzem. Służy on do pomiaru wartości działającej siły. Główna zasada działania tego urządzenia opiera się na prawie opracowanym przez uczonego Hook’a. Prawo to w skrócie mówi o tym, że odkształcenie elementu sprężystego jest proporcjonalne do wartości siły działającej. Głównie siłomierze mają swoje zastosowanie tam, gdzie należy zbadać obciążenia poszczególnych elementów konstrukcji.

Zastosowanie siłomierza w praktyce

siłomierzeJednym z siłomierzy, który działa w skali zgodnej z układem SI jest tak zwany niutonometr. Elementami z jakiś składa się każdy siłomierz są przetwornik siły oraz miernik siły. Te części pozwalają na precyzyjne dokonanie pomiaru siły. Najczęściej spotykanym jest siłomierz linowy. Zasada działania tego siłomierza oparta jest na pomiarze siły ugięcia liny, która jest zaciśnięta pomiędzy dwoma rolkami oraz zaciskiem jarzmowym. Aby jednak był możliwy odczyt pomiaru, do mechanizmu musi być podłączony przetwornik. W ten sposób wartości przenoszone są na ekran cyfrowy siłomierza. Siłomierze to bardzo proste urządzenia, dzięki czemu znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Wśród nich wymienić można przemysł, gospodarstwa domowe czy też naukę i technikę. Użycie siłomierza jest powszechne, ponieważ w każdej dziedzinie potrzebny jest pomiar siły. Mówiąc na temat siłomierza, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy należy go stosować i jak? Jednymi z badań jakie można wykonać za pomocą dynamometru są badania siły ściskania, rozciągania, rozrywania i łamania. Możliwe jest również przeprowadzenie badania siły pchania. Główne z tego względu urządzenia te są tak szeroko stosowane w przemyśle oraz badaniach laboratoryjnych. Nie trzeba daleko szukać najprostszego zastosowania dynamometru z naszego najbliższego otoczenia, gdyż przykładem może być waga sprężynowa, która jest wykorzystywana najczęściej w gospodarstwie domowym. Początkowo siłomierze wyposażone były w wydłużającą się sprężynę i podziałkę w jednostkach takich jak niutony.

Współcześnie stosuje się w nich nowoczesne czujniki, których system działania oparty jest o mostki tensometryczne. Tak samo tradycyjne wskazówki zastąpiono ekranami elektronicznymi. Dzisiejszy sprzęt jest również o wiele bardziej precyzyjny i jest on w stanie wykonać o wiele więcej pomiarów w ciągu sekundy. Tak samo jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, tak też w przypadku siłomierzy pomiar może być zapisywany na przenośnych nośnikach pamięci oraz przetwarzany za pomocą komputera.