Filtry do maszyn rolniczych

Filtry do maszyn rolniczych

Pola rolnicze, oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowy rozwój ziemi, wykorzystują do pracy rolniczej maszyny, służące do wykonywania odpowiednich robót. Maszyny te, napędzane są olejem napędowym, który odpowiada za prawidłową pracę silnika maszyny rolniczej. Silnik natomiast wyposażony jest także w system układu wydechowego, który odpowiada za odprowadzenie spalin oleju napędowego. Układ ten posiada odpowiedni filtr, który po jego zużyciu wymaga wymiany.

Filtry do układów spalinowych maszyn rolniczych

nowe filtry do maszyn rolniczychFiltr cząstek stałych w układzie wydechowym maszyny rolniczej pełni funkcje ochrony środowiska, poprzez tamowanie cząsteczek niespalonych w układzie systemu silnikowego. Wydostawanie się cząsteczek wraz ze spalinami poprzez układ wydechowy maszyny rolniczej, negatywnie wpływałoby na jakość ziemi, oraz na otoczenie atmosferyczne środowiska. Dlatego też układy wydechowe w maszynach rolniczych wyposażane są w bardzo dobrej jakości filtry, które zapobiegają wydostawaniu się niespalonych cząsteczek węgla. Niemniej jednak po zużyciu filtra cząstek stałych, z układu wydechowego maszyny rolniczej zaczyna wydobywać się nieco ciemniejszy dym, co jest pierwszym sygnałem konieczności wymiany filtra w maszynie na nowy. Nowe filtry do maszyn rolniczych zapewniają całkowitą ochronę środowiska, oraz znacznie lepszą pracę samych maszyn rolniczych, wykorzystywanych codziennie do pracy na polu. Fachowi mechanicy dokonują wymiany zużytego filtra na nowy, w bardzo szybkim tempie, co jest pożądane w celu uruchomienia maszyny rolniczej, oraz jej całkowite uzdatnienie do pracy na polu rolniczym. Na terenach rolniczych wymagana jest praca maszyn o odpowiedniej wartości emisji spalin, które zapewniają filtry cząstek stałych do układów wydechowych maszyn rolniczych. Komisja głównego inspektora pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie wymaga od rolników, a także kontroluje wartość emisji spalin każdej maszyny, która wykorzystywana jest przez rolników do codziennej pracy.

Dlatego też przedsiębiorstwa rolnicze muszą zadbać o odpowiednie wyposażenie maszyn w filtry cząstek stałych, które odpowiadają za ochronę środowiska z racji tamowania cząstek niespalonego węgla, przed wydostaniem się przez układ wydechowy maszyn rolniczych. Wszelkiego rodzaju ciągniki rolnicze, zestawy uprawowo siewne oraz wiele innych maszyn, które potrzebne są do wykonania pracy rolniczej, w celu ochrony środowiska wyposażone są w filtry, które poddawane są wymianie, jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba.