Agregat prądotwórczy jako alternatywne źródło zasilania

Agregat prądotwórczy jako alternatywne źródło zasilania

Budynki, których zasilanie jest sprawą absolutnie kluczową wymagają zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Przykładem mogą być tutaj chociażby obiekty infrastruktury krytycznej takie jak szpitale czy elektrownie oraz wszelkiego rodzaju serwerownie. Potrzebują one stałego dostępu do energii elektrycznej w celu podtrzymania funkcjonowania kluczowych instalacji niezbędnych do poprawnego funkcjonowania. Właśnie dlatego stosowane są dodatkowe źródła zasilania, które podczas zaniku napięcia w sieci są w stanie przejąć wytwarzanie energii elektrycznej.

Zastosowanie agregatów stacjonarnych

Agregaty stacjonarneW przypadku krótkotrwałych zaników uruchamiane są tak zwane zasilacze awaryjne, które są  w stanie dostarczyć energię zgromadzoną w bateriach wewnętrznych. W przypadku braku dostawy energii przez dłuższy okres spowodowanej uszkodzeniem lub awarią sieci przesyłowej wymagane są inne rozwiązania. Agregaty stacjonarne są jednym z nich. Pozwalają one dostarczyć energię elektryczną, która powstaje w wyniku spalania paliw konwencjonalnych takich jak ropa, benzyna czy gaz. Energia ta oczywiście nie jest pozyskiwana w sposób pośredni lecz zamieniana z postaci chemicznej na mechaniczną a następnie na elektryczną. Agregat stacjonarny zbudowany jest z następujących elementów: silnik, sterownik oraz prądnica. Każdy z tych podzespołów charakteryzuje się sprawnością, której iloczyn stanowi sprawność całego urządzenia. Najważniejszymi parametrami technicznymi tego typu urządzeń są między innymi: rodzaj spalanego paliwa, moc agregatu, maksymalna wydajność prądowa, napięcie wyjściowe, rozmiary czy waga. Oprócz tego większość tego typu agregatów wyposażona jest w zbiornik, który jest w stanie pomieścić określoną ilość paliwa. Jest to kolejny istotny parametr, który w dużej mierze wpływa na użyteczność danego zespołu prądotwórczego. Ważne żeby tego typu urządzenie posiadało również niezbędne certyfikaty oraz atesty.

Oznacza to, że jest ono bezpieczne w użytkowaniu a co za tym idzie spełnia wymagania norm zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Tylko takie rozwiązania mogą być stosowane w obiektach infrastruktury krytycznej. Certyfikaty wydawane przez jednostki notyfikowane potwierdzają bowiem spełnienie zasadniczych wymagań oraz niezawodność całości. Warto dodać, że stacjonarne agregaty prądotwórcze zakupić można w punktach stacjonarnych oraz za pośrednictwem sklepów internetowych. Podczas zakupu należy również zwrócić uwagę na okres gwarancyjny. Jest to niezmiernie istotny czynnik, który może rzutować na późniejsze koszty przeglądów oraz konserwacji sprzętu.